Aktualności

08.10.2016 – Szkolenia dla młodzieży w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach budżetu obywatelskiego rozpoczęły się szkolenia probronne dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, z powodu remontu strzelnicy miejskiej zajęcia odbyły się dzięki uprzejmości prezesa Pana Jacka Goszczyńskiego na terenach TRW Miłosna. Przeprowadzono zajęcia z praktycznych umiejętności z ochrony przed bronią masowego rażenia, rozpoznawania sygnałów ostrzegających o skażeniach mogących wystąpić na terenie Miasta Kwidzyna , zapoznania się z sprzętem wojskowym oraz budową broni, udzielania pierwszej pomocy oraz strzelania z broni pneumatycznej. Po zajęciach wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani wojskową grochówką którą przygotował dla nas Bar Lotos z Kwidzyna.