Aktualności

22.10.2016 – II zajęcia z cyklu szkoleń w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

W sobotę mimo deszczowej pogody odbyły się drugie zajęcia z cyklu szkoleń probronnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Zajęcia podzielone były na 6 grup tematycznych : strzelanie z broni pneumatycznej, nauka praktycznych umiejętności z ochrony przed bronią masowego rażenia, nauka rozpoznawania sygnałów ostrzegających o skażeniach mogących wystąpić na terenie Miasta Kwidzyna, zapoznanie się z sprzętem wojskowym , budowa i obsługa AK 47 oraz PKM, rzut granatem, szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej,szkolenie z topografii. W trakcie zajęć wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani wojskową grochówką którą przygotował dla nas Bar Lotos z Kwidzyna.