O Nas

Celem działania KSSK Gward jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportu, w szczególności sportu strzeleckiego jako dyscypliny sportu o charakterze wyczynowo – rekreacyjnym oraz umiejętności strzeleckich, mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny, stowarzyszanie osób zajmujących się muzealnictwem, kolekcjonerstwem militariów , techniki wojskowej , broni palnej , a także realizacja w zakresie strzelectwa – celów i zadań kultury fizycznej.

Stowarzyszenie posiada licencję PZSS od 2014 roku

Duża część członków posiada Patent Strzelecki i Licencję zawodniczą PZSS , mamy w swoim gronie instruktorów strzelectwa oraz sędziów.

Od października 2105 –Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie Gward otrzymało decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
„ Pozwolenie na posiadanie broni palnej do celów szkoleniowych”

Korzystamy  z 4  strzelnic :

1. o powierzchni 11 ha, dopuszczoną do użytkowania przez Wójta Gminy Stary Dzierzgoń. Nasza strzelnica ma dwie osie strzeleckie 25 oraz 100 metrów gdzie posiadamy automat do rzutek umożliwiający przeprowadzenie konkurencji Trap.

2. strzelnicę dopuszczoną do użytkowania przez Wójta Gminy Gardeja, obiekt  ma jedną oś strzelecką 50 metrów, tylko z broni sportowej małokalibrowej.

3. strzelnicę dopuszczoną do użytkowania przez Burmistrza Susza, obiekt ma jedną oś strzelecką 300 metrów, gospodarzami obiektu są Państwo  Sokołowscy.

4. strzelnica Miejska w Kwidzynie przy ul. Strumykowej

Od stycznia 2015 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Małgorzaty Omilanowskiej KSSK Gward ma uzgodniony regulamin Muzeum
pod nazwą „ Muzeum Broni i Sprzętu Wojskowego”

Od listopada 2015 – KSSK Gward decyzją Zarządu Federacji Organizacji Proobrronych zostało przyjęte w szeregi związku Federacji Organizacji Proobrronych i jest jego pełnoprawnych członkiem z prawem głosu.

Przekazano nam nieodpłatnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej – pojazdy WZT 2, URAL ,KRAZ oraz armatę S60, a w 2017 kuchnię polową K-200 które zasiliły nasze zbiory muzealne
Posiadamy również inny sprzęt wojskowy: BRDM-2 , oraz pojazdy Uaz, Honker – Karetkę Wojskową, motocykl Dniepr – 650,   dużą kolekcję środków osobistej ochrony przed skażeniami , oraz środków łączności.

W  naszej siedzibie na ul Warszawskiej 18 (stary bunkier przeciw chemiczny , schron  z czasów zimnej wojny  ) organizujemy wystawy sprzętu i umundurowania  Wojska Polskiego.

W  bunkrze od kwietnia 2018 roku uruchomiliśmy magazyn broni klubowej.

KSSK Gward jest pełnoprawnym członkiem z prawem głosu

  Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego

oraz

  Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego   

 

Posiadamy aktualną  licencję  klubową uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach :pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa.

**************************************************************************************************************************************************

Klub organizuje podstawowe  szkolenia strzeleckie dla osób zainteresowanych przynależnością do klubu KSSK Gward.

Szkolenia odbywają się w każdą sobotę od godziny 9:00 do 11:00

Szkolenie obejmuje:

  1. zapoznanie się z regulaminem strzelnicy
  2. poznanie zasad bezpiecznej obsługi broni
  3. praktyczne szkolnie strzeleckie ( pistolet, karabin strzelba gładkolufowa )

Koszt takiego szkolenia to 50,00 zł od osoby.

**************************************************************************************************************************************************

Składka członkowska roczna wynosi – 200 zł płatna jednorazowo do 30 marca roku kalendarzowego.

Z opłaty członkowskiej są zwolnieni uczniowie.

Opłata za licencję zawodniczą PZSS wynosi 75 zł

Opłata za wydanie zaświadczenia przynależności do klubu KSSK Gward –  uprawiającego do ubiegania się do wydania pozwolenia na broń wynosi – 250 zł

Przy wpłatach pieniężnych na cele statutowe stowarzyszenia proszę wyraźnie:

wpisywać imię, nazwisko oraz na co przeznaczona jest wpłata

Numer Konta PKO BP Oddz. Kwidzyn: 81 1020 1778 0000 2102 0114 5119


 

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie Gward wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Rejestr Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzony przez Starostę Kwidzyńskiego pod numerem RP.I.4222.46.2014 z dnia 07.01.2014 , nr NIP: 581-195-79-70  nr REGON: 222015350

 

 

 

  Statut KSSK Gward z dnia 30.03.2016

   Deklaracja członkowska KSSK GWARD

 Druk – Wniosek o wydanie licencji zawodnika PZSS

  Druk – Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

  Druk – Wniosku o wydanie patentu strzeleckiego.

  USTAWA O BRONI I AMUNICJI z dnia 21 maja 1999 r. o obroni i amunicji. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1839)

  Regulamin Przyznawania i Pozbawiania Licencji Zawodniczych PZSS

 

Organizujemy różnego rodzaju imprezy patriotyczne , a za główny cel naszego stowarzyszenia uważamy pracę z młodzieżą.