Aktualności

20.10.2017 – Drugie z cyklu szkoleń z obsługi WZT2 w Braniewie.

Dzięki porozumieniu z 9BBKPanc oraz Wojskiem Polskim uczestniczyliśmy w szkoleniu z obsługi WZT2. Na osoby które zakończyły szkolenia zostanie nałożony obowiązek świadczeń osobowych na rzecz obronności kraju w nowym oddziale Obrony Cywilnej który powstaje przy Starostwie Powiatowym w Kwidzynie. W trakcie szkoleń trenowaliśmy, użycie pojazdów w przypadku usuwania skutków powodzi, katastrof w transporcie drogowym. Trudnym zadanie okazało się ćwiczenia z ewakuacji pojazdu BWP-1  przy pomocy wyciągarek.  Młodzież z klasy mundurowej z II LO z Kwidzyna miała tego dnia również  zajęcia a prowadzone były w salach wykładowych na terenie jednostki.

 

Krótki film nagrany w czasie zajęć.