Aktualności

14.10.2017 – Uroczystość ślubowania i przysięga uczniów kadetów klasy wojskowej w Szubinie.

Dnia 14 października 2017 r., odbyła się już po raz czwarty w historii szkoły uroczystość ślubowania i przysięga uczniów kadetów klasy wojskowej. Punktualnie o godz. 08.45 kolumna marszowa na czele z Pocztem Sztandarowym z ZSP im. prof. E. Chroboczka w Szubinie wraz z uczniami klas wojskowych ITL, IITL i IIITL, zaproszonych gości oraz rodziców przemieściła się ulicami miasta spod Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do Kościoła pw. św. Marcina Biskupa.Tę niezwykłą uroczystość rozpoczęto od Mszy św., którą celebrował Proboszcz Parafii ks. kanonik Tadeusz Lesiński.

Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali z Kościoła na Rynek, gdzie po odśpiewaniu Hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego odbyła się druga część uroczystości ślubowanie i przysięga uczniów – kadetów klasy wojskowej I TL. Ślubowanie na sztandar Szkoły w obecności Dyrektor ZSP Elżbiety Nowickiej złożyli uczniowie kadeci: Gałązka Gracjan, Szczepaniak Karol, Zdanowski Klaudiusz oraz Zgórski Dawid. Przysięgę na sztandar Szkoły składały kadetki: Makarońska Patrycja, Manikowska Zuzanna, Wiśniewska Wiktoria oraz Zasowska Anna. Po tym ceremonialnym akcencie 12 kadetów klasy wojskowej II TL pod dowództwem kadeta Pawła Mellera zaprezentowało w rytm muzyki namiastkę musztry paradnej. Był to ich debiut przed takim forum i można było zauważyć wśród uczniów mundurowych tremę. Po jej zakończeniu ćwiczący otrzymali gromkie brawa od zebranych na szubińskim Rynku uczestników i przechodniów. Po przeformowaniu kolumn nastąpił powrót do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej odbyła się trzecia część „świątecznej” uroczystości.

Jej pierwszym punktem było powitanie przez mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego, w imieniu Dyrektor ZSP licznie zgromadzonych gości, swoją obecnością uroczystość ślubowania i przysięgę uświetnili m.in.: rodzice, członkowie rodzin, znajomi uczniów kadetów klasy wojskowej I TL, Proboszcz Parafii pw. św. Marcina Biskupa ks. kanonik Tadeusz Lesiński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego Wojciech Bethke, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią nadbryg. Franciszek Sobiechowski, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bydgoszczy ppor. Bartłomiej Budnik, Komendant Komisariatu Policji w Szubinie kom. Roman Kalisz, Dowódca JRG nr 2 w Szubinie bryg. Mariusz Mantych, Burmistrz Szubina Artur Michalak, radny RM w Szubinie Maciej Rejment wraz z Przewodniczącym Rady Młodzieżowej Krzysztofem Siatką, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych Marian Szymański, Prezes Zarządu Bractwa Strzeleckiego w Szubinie Andrzej Kokociński, kpt. nie podl. ob. sł. wojsk. Stanisław Jackiewicz, st. komp. ZS Jacek Gralak Komendant ZS Oddział w Bydgoszczy wraz z Strzelcami, Prezes Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD w Kwidzynie Jacek Synakiewicz,Kierownik Oddziału GWARD w Szubinie Leszek Jaśkowiak,Przewodnicząca Rady Rodziców przy ZSP w Szubinie Ewa Piechowiak, Piotr Trzciński, społeczność szkolna, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi ZSP. Następnie rozpoczęły się przemówienia, kolejno głos zabrali: Elżbieta Nowicka, Wojciech Bethke, ppor. Bartłomiej Budnik, który swoje przemówienie skierował do kadetów klasy wojskowej ITL, dodatkowo odczytał okolicznościowe adresy od ppłk. Adama Ciesielskiego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bydgoszczy skierowane na ręce Pani Dyrektor ZSP z okazji dzisiejszej uroczystości oraz święta „Dnia nauczyciela”.

Kolejnym punktem było podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy Szkołą, a Kwidzyńskim Stowarzyszeniem Sportowo Kolekcjonerskim GWARD w Kwidzynie przez Prezesa Jacka Synakiewicza i Dyrektor ZSP w Szubinie Elżbietą Nowicką. Złożone pod Porozumieniem podpisy sfinalizowały rozpoczętą współpracę z KSSK GWARD w poprzednich dwóch latach. Jest to pierwsze tego typu podpisane porozumienie partnerskie. Szkoła posiada dotychczas podpisane porozumienia o współpracy. Pierwsze podpisała z Wojskową Komendą Uzupełnień w Bydgoszczy, drugiez KŻR LOK w Nakle nad Notecią, trzecie z Związkiem Strzeleckim Oddział w Bydgoszczy, czwarte z Bractwem Strzeleckim w Szubinie oraz Stowarzyszeniem Patriotyczno-Militarnym DWS w Katowicach. Namacalnym dowodem tego współdziałania z nowym Partnerem było powołanie w Szubinie przy naszej szkole i strzelnicy sportowej SKS KALIBER szubińskiego Oddziału GWARD liczącego obecnie 28 członków, pośród nich są uczniowie naszej szkoły. Kierownikiem Oddziału w Szubinie został Pan Leszek Jaśkowiak.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie mianowań po odczytaniu stosownych Zarządzeń Dyrektor ZSP. Wręczono stopień starszego kaprala kadeta, kaprala kadeta i starszego kadeta uczniom klas wojskowych IV, III i II TL. Symbolicznego aktu mianowania dokonywali ppor. Budnik i Pani Elżbieta Nowicka w asyście wychowawców klas Alicją Jaśkowiak oraz Anetą Szudy. W dalszej części ceremonii uczniowie klasy mundurowej I TL otrzymali symbole przynależności do społeczności szkolnej (logo szkoły) i Powiatu Nakielskiego (herb Powiatu Nakielskiego) wręczane przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i Dyrektor ZSP w asyście wychowawcy klasy Agnieszki Bubczyk. Przedostatnim punktem, również ważnym z punktu funkcjonowania szkoły było uroczyste przekazanie Sztandaru Szkoły. W skład Pocztu Sztandarowego „zdającego” wchodzili: (w dniu dzisiejszym st. kpr. kadeci: Szymon Jemioła, Wojciech Uciński i Gracjan Gajewski, wcześniej kadeci Michał Piechowiak oraz Mateusz Jeżakowski). Po ucałowaniu Sztandaru oraz wypowiedzeniu stosownego „ślubowania” Sztandar szkoły przejęli uczniowie kadeci z klasy wojskowej II TL: Paweł Meller, Brajan Broda oraz Eryk Ostrowski. Kadeci klasy IV TL przez okres 2 lat godnie reprezentowali szkołę wraz z Sztandarem, byli godnymi uczniami kadetami i w ten sposób z dumą wypełniali obowiązek dbania o dobre imię szkoły i sztandaru.

Na zakończenie uroczystości kadeci klasy II TL zaprezentowali ku przerażeniu oraz zaskoczeniu wszystkich uczestników pokaz dynamiczny z bronią tj. obezwładnienie i wyprowadzenie z Sali „uzbrojonego intruza”, który wtopił się w tłum. Za to efektowne i błyskawiczne działanie kadeci otrzymali oklaski od wszystkich uczestników uroczystości. Narrację całej uroczystości prowadził mjr rez. Jarosław Odrobiński nauczyciel edukacji wojskowej. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia w życiu uczniów w mundurach klasy wojskowej I TL, odbyło się wspólnie spotkanie społeczności uczniowskiej szkoły, uczniów klas wojskowych z zaproszonymi gośćmi i rodzicami oraz pracownikami obsługi szkoły. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z zdjęciami i filmikami z życia oraz działalności klas wojskowych. Dodatkową atrakcją było stanowisko sprzętu wojskowegoprzygotowane przez Strzelców ZS Oddział w Bydgoszczy, jak również dzięki hojności i zaangażowaniu rodziców skorzystać z domowych wypieków, za co składamy serdeczne podziękowania.

Wsparcia organizacyjnego podczas dzisiejszej uroczystości udzielili: Rodzice, Uczniowie, Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie, Urząd Miejski w Szubinie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, Szkolne Koło Strzeleckie KALIBER – strzelnica szkolna, Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, Grono Pedagogiczne, Pracownicy obsługi ZSP, Partner Szkoły Związek Strzelecki Oddział w Bydgoszczy. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom, Partnerom i Sympatykom naszej Szkoły, zapraszamy za rok na skromny jubileusz 5. lecia funkcjonowania klas wojskowych w ZSP.

tekst. – koordynator powyższego przedsięwzięcia – mjr rez. Jarosław Odrobiński