AktualnościProobronne

04-07.06.2018 – Kurs specjalistyczny w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

W Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych od 04 do 07 czerwca 2018 r. odbywał się kolejny kurs specjalistyczny dla uczestników II edycji programu szkoleniowego „Paszport 2018”, koordynowany przez Biuro do Spraw Proobronnych. W zajęciach szkoleniowych trwających od 4 czerwca uczestniczyło 29 proobronnych z następujących organizacji: Stowarzyszenie Akademicki Klub Miłośników Strzelectwa, Związek Polskich Spadochroniarzy IX Oddział Płock, Związek Strzelecki „Strzelec”, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie Gward, Strzelcy Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Proobronne „Garda”, Związek Strzelecki, Fundacja na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, Legia Akademicka, Grupa Obrony Nadwiślańskiej, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza (JS 2006, JS 2019), Jednostka Strzelecka 1007 Ełk oraz (z I edycji programu) Jednostka Strzelecka 1003. Kurs z ramienia Biura do Spraw Proobronnych koordynował ppłk Mariusz Mioduszewski.  Specjaliści z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach przez cztery dni prowadzili szkolenie poświęcone przede wszystkim zagadnieniom z zakresu SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape – przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka), które umożliwi poradzenie sobie w sytuacjach ekstremalnych. Uczestnicy kursu uczyli się, jak budować ukrycia, oczyszczać wodę lub rozpalać ogień w sposób niewidoczny dla przeciwnika. Oprócz szkolenia indywidualnego kursanci mieli także zajęcia zgrywające, polegające na współpracy grupowej. Uzupełnieniem szkolenia praktycznego z SERE były także zajęcia z zakresu terenoznawstwa, kulturoznawstwa i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte w trakcie kursu umiejętności.

Fot. por. Katarzyna Rzadkowska.