Współpraca

Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne

Od samego początku KSSK Gward współpracuje z Kwidzyńskim Towarzystwem Kulturalnym w szczególności Panią dr. Justyną Liguz która pomagała nam w organizacji stowarzyszenia oraz udostępniła pomieszczenia ( sala 24B w KCK) gdzie mogliśmy się spotykać, i gdzie zorganizowaliśmy w sierpniu 2014 roku naszą pierwszą wystawę „ Umundurowanie i uzbrojenie Wojska Polskiego w latach 1939-2000”. KTK jest nieustannie dużym wsparciem dla naszej organizacji za co bardzo dziękujemy.

Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne działa od 21 stycznia 2000 roku. W świetle statutu Towarzystwo ma na celu propagowanie zainteresowań kulturalnych poprzez: rozwijanie zainteresowania sztuką, rozwijanie różnych form twórczości amatorskiej, pielęgnowanie folkloru i sztuki ludowej; kształtowanie aktywnej postawy w kierunku tworzenia tzw. „małej ojczyzny”, integrację środowiska, kształtowanie świadomości lokalnej; rozszerzanie i pogłębianie wiedzy o przeszłości regionu, propagowanie wiedzy historycznej; organizowanie różnych akcji popularyzowania kultury i sztuki; prowadzenie akcji wydawniczej związanej z celami towarzystwa.

Strona www Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne