Aktualności

30.09.2017 – Zawody w 9BBKPanc w Braniewie dla uczniów klas wojskowych i mundurowych.

W sobotę 30 września na terenach 9BBKPanc. w Braniewie odbyły się zawody uczniów klas wojskowych i mundurowych współorganizowane ze Stowarzyszeniem Sportowo-Kolekcjonerskim GWARD z Kwidzyna.

W zawodach wzięło udział ponad 120 osób.
W zajęciach wzięła udział młodzież z klas wojskowych i mundurowych:
Zespołu Szkół Budowlanych z Braniewa,
Zespołu Szkół z Pasłęka,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Kwidzyna.
Harcerze z Braniewa.

W trakcie zawodów strzeleckich, dzięki zaangażowaniu dowództwa 9BBKPanc. odbyło się szkolenie ogólnowojskowe dla młodzieży, które przeprowadzili żołnierze batalionu zmechanizowanego 9BBKPanc. Szkolenie dotyczyło m.in. zagadnień z zakresu taktyki, udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych, ewakuacji rannych, obrony chemicznej i łączności. Uczestnicy szkolenia oraz opiekunowie mieli także okazję zapoznać się z charakterystyką, przeznaczeniem oraz danymi taktyczno-technicznymi bojowego wozu piechoty BWP 2, moździerza M-120 oraz poszczególnych rodzajów broni. Organizator zawodów strzeleckich KSSK Gward bardzo dziękuje dowództwu oraz żołnierzom 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa za okazaną pomoc przy organizacji zawodów oraz członkom naszego stowarzyszenia którzy jako wolontariusze aktywnie zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów.