Aktualności

25.10.2017 – Prezent z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie Gward złożyło do Ministerstwa Obrony Narodowej wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego. Departament Infrastruktury MON rozpatrzył nas wniosek pozytywnie i przekazał nam kuchnię polowa KP-200, którą to 25 października odebraliśmy z JW w Elblągu.