Aktualności

2021.10.27 – Nasi na szkoleniu w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

Nasi koledzy w dniach 25-29.10.2021 w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. admirała floty Józefa Unruga rozpoczęli szkolenie instruktorsko-metodyczne dla nauczycieli klas mundurowych. W poniedziałek Komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar przywitał kolejną w tym roku grupę, która będzie szkolić się obiektach dydaktycznych jednostki w Ustce. Szkolenie ma charakter podstawowy i będzie się składać z zajęć teoretycznych (zasady organizacji i przygotowania zajęć z przedmiotów: aspekty prawne, szkolenie obywatelskie, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, SERE), poglądowych (obserwacja zajęć prowadzonych w CSMW, pokaz uzbrojenia i wyposażenia bojowego żołnierza) oraz praktycznych (szkolenie strzeleckie, inżynieryjno-saperskie, łączności, medyczne, terenoznawstwo, wychowanie fizyczne, OPBMR).

Foto. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. admirała floty Józefa Unruga