Aktualności

2021.10.16 – Wystawa broni podczas uroczystość w Zespole Szkół w Szubinie

 

Dnia 16 października 2021 r., odbyła się już po raz ósmy w historii szkoły uroczystość ślubowania i przysięga kadetów klasy wojskowej i uczniów klasy 1 Technikum. Punktualnie o godz. 08.35 kolumna marszowa na czele z Pocztem Sztandarowym z Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie wraz z uczniami klas pierwszych Technikum, zaproszonych gości oraz rodziców przemieściła się ulicami miasta do Kościoła pw. św. Marcina Biskupa. Tę niezwykłą uroczystość rozpoczęto od Mszy św., którą celebrował ksiądz ppor. Krzysztof Barczyński.

Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali na boisko wewnętrzne Szkoły, gdzie po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu Hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego odbyła się druga część uroczystości przysięga i ślubowanie kadetów klasy wojskowej I OPW oraz uczniów I klasy Technikum. Jej pierwszym punktem było powitanie przez ks. Krzysztofa Barczyńskiego, w imieniu Dyrektor ZS licznie zgromadzonych gości, swoją obecnością na uroczystości ślubowania i przysięgi uświetnili m.in.: Starosta Nakielski – p. Tadeusz Sobol, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego – p. Jacek Osiński, Dziekan dekanatu Szubin i Proboszcz parafii pw. Św. Marcina w Szubinie – ks. kanonik Tadeusz Lesiński, Dowódca 82 Batalionu Piechoty Lekkiej  w Inowrocławiu – p. ppłk. Dariusz Szypura, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bydgoszczy – p. kpt. Sławomir Karpiński, Prezes KŻR LOK w Nakle nad Notecią – p. mjr. w stanie spoczynku Jan Nowakowski i młodszy chorąży p. Lechosław Draegier, Burmistrz miasta Szubin – p. Mariusz Piotrkowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szubinie – p. Anna Kijowska, Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół – p. Agata Sitterlee, Weteran Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – p. kpt. Stanisław Jackiewicz, Prezes Zarządu Bractwa Strzeleckiego w Szubinie – p. Wojciech Rewers, Kierownik szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo-Kolekcjonerskiego GWARD – p. Leszek  Jaśkowiak, Pan mjr. w stanie spoczynku Witold Błasiak – przyjaciel szkoły oraz Pan ppor. Łukasz Nieradko – przyjaciel szkoły i organizator obozów szkoleniowych, rodzice, członkowie rodzin, znajomi uczniów kadetów klasy wojskowej I TL. Przysięgę na sztandar Szkoły w obecności Dyrektor szkoły Alicji Jaśkowiak składały kadeci: Hubert Gwit, Kamil Napierała, Marta Witkowska i Wiktoria Formella. W dalszej części uroczystości ślubowanie na sztandar Szkoły w obecności Wicedyrektor ZS Sylwii Bałuk złożyli uczniowie klasy 1 technikum: Wiktoria Kolek, Jan Rosiński, Julia Różańska i Hubert Dańków. Po tym ceremonialnym akcencie wychowawcy klas z edukacją wojskową odczytali zarządzenia dyrektora szkoły o awansach na wyższe stopnie kadeckie. Pani Izabela Trocha, Pani Karina Tomczyk, Pani Karolina Sojka i Pan Robert Gawroński. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły, przez uczniów klasy maturalnej pełniących wzorowo swoją funkcję kadetom klasy drugiej technikum z zachowaniem ceremoniału Szkoły.  W skład pocztu sztandarowego wchodzą kadeci: Sara Sitterlee, Damian Kuźba i Kamil Łukowski. Kadeci klasy IV TL przez okres 2 lat godnie reprezentowali szkołę, wypełniając obowiązek dbania o dobre imię Szkoły i Sztandaru. Wyróżniono także trójkę uczniów, którzy w ostatnim czasie wykazali się gotowością niesienia pierwszej pomocy (Oliwia Kramer, Jakub Konieczny, Sara Obremska – kadeci klasy 3 Technikum). Narrację całej uroczystości prowadził ppor ks. Krzysztof Barczyński. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia w życiu uczniów klasy wojskowej I OPW, ksiądz udzielił błogosławieństwa. Po tej części uroczystości nastąpiło przeszeregowanie i przygotowanie do pierwszej w historii Szkoły defilady klas wojskowych. Po jej zakończeniu jej uczestnicy otrzymali gromkie brawa od zebranych. Po przeformowaniu kolumn nastąpiła nieoficjalna  część uroczystości – wspólnie spotkanie społeczności uczniowskiej szkoły, uczniów klas wojskowych, technikum z zaproszonymi gośćmi i rodzicami, nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Dodatkową atrakcją była wystawa sprzętu wojskowego przygotowane przez KSSK GWARD Oddział w Szubinie, jak również dzięki hojności i zaangażowaniu rodziców kadetów OPW skorzystać ze słodkiego poczęstunku, za co składamy serdeczne podziękowania.

Wsparcia organizacyjnego podczas uroczystości udzielili: Rodzice, Uczniowie starszych klas, Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, Szkolne Koło Strzeleckie KALIBER – strzelnica szkolna, Grono Pedagogiczne, Pracownicy obsługi ZS, Partnerzy Szkoły.

Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom

tekst Leszek Jaśkowiak