Aktualności

13.10.2018 – Ślubowanie klasy mundurowej w Szubinie

Jubileuszowe ślubowanie i przysięga I klasy wojskowej Technik Logistyk w ZSP im. prof. E. Chroboczka w Szubinie pn. „Nasza Niepodległa”.

Dnia 13 października 2018 r., miała miejsce piąta w historii szkoły uroczystość ślubowania  i przysięga uczniów kadetów klasy wojskowej. Wydarzeniu temu od godz. 10.00 na szubińskim Rynku towarzyszyła przy pięknej słonecznej pogodzie wystawa stoisk oraz promocja Partnerów i Przyjaciół szkoły, m.in.: 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy, Towarzystwa Historycznego Kcynia i Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego „GWARD” Oddział w Szubinie (wystawa broni i sprzętu wojskowego) oraz mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka z wystawą swojej kolekcji – sprzętu łączności oraz umundurowania. Ponadto odbyła się prezentacja w wersji muzycznej pieśni patriotycznych i wojskowych nawiązujące do walk o Niepodległą. Punktualnie o godz. 10.45 kolumna marszowa na czele z Pocztem Sztandarowym szkoły i Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku wraz z uczniami klas wojskowych ITL, IITL i IIITL, zaproszonych gości oraz rodziców przemieściła się ulicami miasta spod Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do Kościoła pw. św. Marcina Biskupa. Tę niezwykłą uroczystość rozpoczęto od Mszy św., którą celebrował Wikary Parafii ks. Paweł Białczak, nauczyciel Religi w ZSP. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali z Kościoła na Rynek, gdzie po odśpiewaniu Hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego odbyła się druga część uroczystości ślubowanie i przysięga uczniów – kadetów klasy wojskowej I TL. Przed tą ceremonią głos zabrała Dyrektor szkoły P. Alicja Jaśkowiak, która powitała przybyłych gości, rodziców oraz mieszkańców Szubina. Kolejno głos zabierali Przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego P. Radosław Mrągowski, Dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Stańczyk, Szef Wydziału – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bydgoszczy mjr Maciej Paszkowski, Przewodnicząca Rady Rodziców w ZSP P. Wioletta Rutkowska, Przedstawiciel Towarzystwa Historycznego Kcynia p. Piotr Dąbrowski oraz Wice P-cy Rady Powiatu Nakielskiego P. Wojciech Bethke. Po przemówieniach odbyło się ślubowanie, na sztandar Szkoły w obecności Dyrektor ZSP złożyli je uczniowie kadeci: Król Jakub, Manikowska Agata, Kasperek Laura i Wełniński Wojciech. Przysięgę na sztandar Szkoły składali kadeci: Borowicka Martyna, Holec Aleksander, Glanc Wiktoria oraz Wawrzyn Szymon. Następnym punktem uroczystości było wręczenie uczniom klas wojskowych III i IITL mianowań, po odczytaniu stosownych Zarządzeń Dyrektor ZSP. Po raz pierwszy w historii szkoły wręczono stopień kadeta prymusa. Otrzymał go st. kpr. kadet Paweł Meller dowódca klasy IIITL i jednocześnie dowódca pocztu sztandarowego szkoły. Kolejne stopnie to:  starszy kapral kadet, kapral kadet i starszy kadet. Symbolicznego aktu mianowania na wyższe stopnie kadeckie dokonywali płk Krzysztof Stańczyk i mjr Maciej Paszkowski oraz Pani Alicja Jaśkowiak w asyście wychowawców klas Anety Szudy i Agnieszki Bubczyk. W dalszej części ceremonii uczniowie klasy mundurowej I TL otrzymali symbole przynależności do społeczności szkolnej (logo szkoły) i Powiatu Nakielskiego (herb Powiatu Nakielskiego) wręczane przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego i Dyrektor ZSP w asyście wychowawcy klasy mjr rez. Jarosława Odrobińskiego, jednocześnie nauczyciela edukacji wojskowej. Po tych ceremonialnych akcentach na zakończenie uroczystości kadeci klasy III TL oraz ITL zademonstrowali pokaz musztry indywidualnej i zespołowej.  Zgromadzeni na Rynku mieli  możliwość porównania umiejętności uczniów mundurowych. Wszyscy uczniowie demonstrujący musztrę dali z siebie maksimum umiejętności. Za ten wysiłek kadeci otrzymali oklaski od wszystkich uczestników uroczystości. Narrację całej uroczystości prowadził mjr rez. Jarosław Odrobiński – koordynator przedsięwzięcia. Na tym zakończono oficjalną część na Rynku, na czele pocztów sztandarowych kolumna przemieściła się do szkoły. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia w życiu uczniów w mundurach klasy wojskowej I TL, na zaproszenie rodziców odbyło się wspólnie spotkanie społeczności uczniowskiej szkoły, uczniów klas wojskowych z zaproszonymi gośćmi i rodzinami oraz pracownikami obsługi szkoły. Rodzice na czele z Przewodniczącą klasową P. Marzeną Chudzińską i Przewodniczącą szkoły P. Wiolettą Rutkowską przygotowali słodki poczęstunek z kawą i herbatą oraz napojami. Za który bardzo dziękujemy.

Wsparcia organizacyjnego podczas dzisiejszej uroczystości udzielili: Rodzice, Uczniowie, Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie, Urząd Miejski w Szubinie, Szubiński Dom Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, Szkolne Koło Strzeleckie KALIBER – strzelnica szkolna, Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku, Grono Pedagogiczne, Pracownicy obsługi ZSP, Partnerzy i Przyjaciele szkoły: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy, Dowództwo 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT, KSSK GWARD Oddział w Szubinie na czele z Kierownikiem P. Leszkiem Jaśkowiakiem, Towarzystwo Historyczne Kcynia i mjr w st. spocz. Witold Błasiak. Dziękujemy wszystkim: Rodzicom, Przyjaciołom, Partnerom i Sympatykom naszej Szkoły, zapraszamy za rok.

Tekst Zespół ds. promocji szkoły