Aktualności

08.04.2017 – Zawody w 9BBKPanc w Braniewie dla uczniów klas wojskowych i mundurowych.

W sobotę 08 kwietnia na terenach 9BBKPanc. w Braniewie odbyły się zawody uczniów klas wojskowych i mundurowych współorganizowane ze Stowarzyszeniem Sportowo-Kolekcjonerskim GWARD z Kwidzyna.
W zawodach wzięło udział ponad 100 osób.
W zajęciach wzięła udział młodzież z klas wojskowych i mundurowych:
Zespołu Szkół Budowlanych z Braniewa,
Zespołu Szkół z Pasłęka,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Kwidzyna,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Szubina,
Harcerze z ZHR Kwidzyn wraz opiekunami.

Pięciu najlepszych zawodników zostało nagrodzonych dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Kwidzyna. Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę smycze-zawieszki przekazane przez Wojskową Komendę Uzupełnień z Malborka.

Lista zwycięzców i nagrodzonych:
1. Zieliński Adam z Kwidzyna ( trzy dziesiątki 44 punkty )
2. Naguszewski Damian z Kwidzyna ( dwie dziesiątki 44 punkty )
3. Smoliniec Seweryn z Braniewa ( jedna dziesiątka 43 punkty )
4. Wożniak Karo z Braniewa ( 43 punkty)
5. Cesarz Bernard harcerz z Kwidzyna ( 43 punkty) – Gimnazjum nr 2 Kwidzyn

W trakcie zawodów strzeleckich, dzięki zaangażowaniu dowództwa 9BBKPanc. odbyło się szkolenie ogólnowojskowe dla młodzieży, które przeprowadzili żołnierze batalionu zmechanizowanego 9BBKPanc. Szkolenie dotyczyło m.in. zagadnień z zakresu taktyki, udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych, ewakuacji rannych, obrony chemicznej i łączności. Uczestnicy szkolenia oraz opiekunowie mieli także okazję zapoznać się z charakterystyką, przeznaczeniem oraz danymi taktyczno-technicznymi bojowego wozu piechoty BWP 2, moździerza M-120 oraz poszczególnych rodzajów broni. Organizator zawodów strzeleckich KSSK Gward bardzo dziękuje dowództwu oraz żołnierzom 9 Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa za okazaną pomoc przy organizacji zawodów oraz członkom naszego stowarzyszenia którzy jako wolontariusze aktywnie zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów. Koszty zakupu amunicji oraz zorganizowania zawodów w całości zostały pokryte z środków własnych stowarzyszenia.