Proobronne

15.11.2015 – KSSK Gward w Federacji Organizacji Proobronnych.

W listopadzie  2015 roku – KSSK Gward decyzją Zarządu Federacji Organizacji Proobronnych zostało przyjęte w szeregi związku Federacji Organizacji Proobrronych i jest jego pełnoprawnym członkiem z prawem głosu. KSSK GWARD wspólnie z Federacją Organizacji Proobronnych ściśle współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie szkoleń i realizacji zadań dla organizacji proobronnych.  W roku 2016 na zaproszenie Ministerstwa Obrony Narodowej uczestniczyliśmy w cyklu szkoleń specjalistycznych realizowanych przez Biuro ds. Proobronnych MON.

 

Strona www Biura ds. Proobronnych MON