Współpraca

Ministerstwo Obrony Narodowej

Nasze stowarzyszenie współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej od 2015 roku , kiedy to po raz pierwszy napisaliśmy wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Ministerstwo w 2015 roku przekazało na Pojazd WZT 2 , samochód ciężarowy Ural , Kraz oraz armatę przeciw lotnicza S 60. Tak jak się zobowiązaliśmy sprzęt został odebrany do 20 kwietnia 2015 roku. Na pojazd WZT 2 oraz a na jeden z naszych pojazdów samochód ciężarowy URAL – 375 został nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych na rzecz obronności kraju. Wszystkie pojazdy armatę można oglądać codziennie ma TRW Miłosna w Kwidzynie  gdzie została zorganizowana wystawa stała naszego sprzętu. W 2015 roku MON ogłosiło kilka konkursów , nasze stowarzyszenie zgłosiło chęć uczestniczenia w dwóch projektach. Pierwszy w ramach „ Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”  – „ Szkolenie strzeleckie dla klas mundurowych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie oraz Zespołu Szkół im. C.K Norwida w Dzierzgoniu” Drugi w ramach „ Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – „Zawody użyteczno – bojowe dla klas mundurowych  w dniu 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości” oba projekty zostały zatwierdzone do realizacji , zrealizowane oraz rozliczone. Za zrealizowanie obu zadań stowarzyszenie otrzymało podziękowanie z MON za wzorowe wywiązanie się ze zadania. W grudniu 2016 po raz kolejny wysłaliśmy wniosek o nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego i czekamy na jego rozpatrzenie.

Poniżej prezentujemy tylko cześć zdjęć ze zrealizowanych projektów które zostały przeprowadzone dzięki pomocy finansowej, merytorycznej i logistycznej   Ministerstwa Obrony Narodowej.