Współpraca

9 Brygada Kawalerii Pancernej z Braniewa

Z 9 Brygadą Kawalerii Pancernej z Braniewa współpracujemy oficjancie od 5 maja 2016 roku gdy podczas wizyty żołnierzy w Kwidzynie zostało podpisane porozumienie o  współpracy.

2016_05_05---Wizyta-9-BKP-z-Braniewa-w-Kwidzynie_foto10
9 Brygada Kawalerii Pancernej sformowana w 1994 roku w Braniewie przejmuje tradycje oddziałów Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, 28 Saskiego Pułku Czołgów średnich i 27 Pułku Zmechanizowanego Ułanów im. Króla Stefana Batorego.

Tradycje brygady otwierają dokonania Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, która została sformowana 17 sierpnia 1920 roku
w okolicach Ciechanowa jako 9 Brygada Jazdy. W okresie wojny bolszewickiej 25, 26 i 27 Pułk Ułanów, które po zakończeniu działań bojowych weszły w skład 9 Brygady, w czasie jej trwania wchodziły w skład 8 Brygady Jazdy. 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich powstał w lipcu 1920 roku
w Poznaniu jako 115 Pułk Ułanów Wielkopolskich

27 Pułk Ułanów został sformowany w Kaliszu pod koniec lipca w 1920 roku, jako 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Pułk wkroczył do działań bojowych 6 sierpnia w rejonie Ciechanowa. Od 3 września wszedł w skład 9 Brygady Jazdy i do końca wojny uczestniczył w walkach toczonych przez brygadę. Po zakończeniu działań bojowych, 9 Brygada Jazdy została przeniesiona do Baranowicz gdzie stacjonowała do wybuchu II wojny światowej. 26 marca 1937 roku w ramach prowadzonej restrukturyzacji jednostek kawalerii 9 Brygada Jazdy została przemianowana na Nowogródzką Brygadę Kawalerii.

1 września 1939 roku Brygada otworzyła kolejną kartę swojej Księgi Bojowej Chwały. Podporządkowana została dowódcy Armii „Modlin” z zadaniem osłony jej zachodniego skrzydła w pierwszym dniu wojny. Częścią swych sił broniła Działdowa, z którego wycofano się w nocy 2 września na rozkaz przełożonych.

Kolejny ogniwem w dziejach brygady są działania bojowe szwadronu 26 i 27 pułku ułanów utworzonych w ramach Armii Krajowej. Brały one udział w obronie ludności polskiej zamieszkujące wschodnie kresy Rzeczypospolitej i w akcji „Burza” tocząc krwawe boje w Puszczy Nalibockiej, w okolicach Nowogródka, Puszczy Kampinoskiej, Powstaniu Warszawskim i Górach świętokrzyskich.

Brygada dziedziczy również tradycje 28 Saskiego Pułku Czołgów średnich, który został sformowany 5 lipca 1944 roku na mocy rozkazu Dowódcy Armii Polskiej w ZSRR nr 00127 jako 27 Pułk Artylerii Pancernej. Początkowo działał jako jednostek obwodu Naczelnego Dowództwa, a następnie podporządkowany 2 Armii Wojska Polskiego przeszedł w jej szeregach cały szlak bojowy. W 1951 roku pułk został przeformowany i zmienił nazwę na 28 Saski Pułk Czołgów średnich.
Garnizonem, w którym pułk stacjonował do 1990 roku było Czarne.
W 1990 roku w związku z restrukturyzacją armii pułk został przeniesiony do Braniewa i przeformowany na jednostkę zmechanizowaną, zmieniając nazwę na 27 pułk zmechanizowany.W pierwszej połowie 1991 roku kadra jednostki rozpoczęła starania o przyjęcie nazwy, barwy, patrona i tradycji 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. Nawiązano ścisły kontakt ze środowiskiem byłych żołnierzy 27 pułku ułanów, weteranami walk we wrześniu w 1939 roku oraz z żołnierzami pułku odtworzonego w ramach Armii Krajowej.

27 września 1995 roku w wyniku starań Społecznego Komitetu Sztandaru, organizacji kombatanckich oraz środowisk żołnierzy, 9 Brygada Kawalerii Pancernej otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Sztandar Wojskowy.

16. stycznia 2014 brygada otrzymała „prezent” od Ministra Obrony Narodowej w postaci nadania jednostce wyróżniającej nazwy. Od tego dnia pełna nazwa brygady brzmi 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego.

9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej stacjonuje w Garnizonie Braniewo – strona www
Swoje święto obchodzi 27 września.