AktualnościOdkrywcy

30.06.2018 – Wietrzny sobotni poranek, poszukiwania bez entuzjazmu i nagle …

Wietrzny sobotni poranek, poszukiwania bez entuzjazmu, na polu wydawałoby się bez kontekstu historycznego i nagle….  fibula… Przenosimy się o prawie 2000 lat wstecz… Nagle kolejna, i kolejna… Łącznie 4 sztuki…

Fibula – to ozdobna, zapinka do spinania szat, wykonana z metalu ( od brązu, po srebro i złoto).  Funkcją zbliżona do współczesnej agrafki, broszy,  używana w Europie od  epoki brązu (około 1500 p.n.e.) aż do średniowiecza i zastępująca guziki, agrafki.   Spinano nią szaty na ramionach, na piersiach lub pod brodą, w zależności od miejsca, rodzaju szat.

Przedmioty odnalezione w warstwie ornej, a jedna przez kolegę Marcina na wierzchu, bez użycia sprzętu. Fibule zostały zabezpieczone a o odkryciu został poinformowany  POMORSKI WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW.

Po konsultacjach na podstawie Typologii fibul wg. Oscara Almgrena ustalono iż są to najprawdopodobniej  fibule grupy V, z serii VIII, czyli zapinki z grzebykiem na główce. 127 i 128 występują w kulturze wielbarskiej w fazie B2/C1, zaś 129 występuje w kulturze przeworskiej, datowane na  B2 (ok. 80 n.e. – 160n.e.) C1 (ok. 160 n.e. – 260 n.e.).

Takie chyba najciekawsze grupowe znalezisko naszego stowarzyszenia, odkąd prowadzimy poszukiwania.  Mamy nadzieję, iż dzięki uprzejmości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, odnalezione przedmioty o tak bogatym kontekście historycznym zostaną przekazane i w przyszłości eksponowane będą w Muzeum w Kwidzynie,  oddziale Muzeum Zamkowego w Malborku.

ŹRÓDŁO

https://pl.wikipedia.org/wiki/Typologia_fibul_wed%C5%82ug_Oscara_Almgrena