AktualnościProobronne

29.11.2019 – Powiatowe ćwiczenia służb ratowniczych, pod kryptonimem Wiatr 2019.

Aż 8 osób podróżowało samochodem, który został przygnieciony drzewami powalonymi przez niespotykanie silną wichurę.
Dotarcie do poszkodowanych z licznymi obrażeniami, utrudniały służbom ratowniczym wiatrołomy i wyjątkowo trudny teren. Wtedy do akcji wkroczyła Powiatowa Formacja Ratownictwa Technicznego i jej gąsienicowy pojazd WZT 2, który torował drogę ratownikom.
Tak, w dużym skrócie, wyglądał scenariusz powiatowych ćwiczeń służb ratowniczych, pod kryptonimem Wiatr 2019, które w piątek 29 listopada 2019 roku odbyły się w zalesionych okolicach Kwidzyna. Te zakrojone na bardzo szeroką skalę manewry miały za zadanie operacyjne zgranie różnych służb ratunkowych w sytuacji zdarzenia o charakterze masowym, takim jak wichury, które wyrządzają poważne szkody na bardzo dużym obszarze. Podczas ćwiczeń debiutowała Powiatowa Formacja Ratownictwa Technicznego, w skład której wchodzą członkowie i sprzęt Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego Gward. Utorowanie drogi do osób uwięzionych w przygniecionym przez drzewa samochodzie było zadaniem ciężkiego pojazdu WTZ, który swoją masą i możliwościami jazdy w trudnym terenie miał usuwać wiatrołomy z drogi służb ratowniczych. Ćwiczenia miały zaplanowany scenariusz, ale w czasie ich trwania wydarzyło się sporo zaskakujących sytuacji, które należało rozwiązać na bieżąco. Miały też odpowiedzieć na pytanie, czy wojskowy sprzęt należący do KSSK Gward może być skutecznie zastosowany w sytuacji zdarzenia na skalę przekraczającą możliwości służb ratowniczych. Jak poradziły sobie ćwiczące służby oraz jak oceniana jest współpraca z nową formacją ratownictwa technicznego, dowiemy się po podsumowaniu ćwiczeń Przez Pana Bogdana Dubika, i Łukasza Kowalczyka odpowiedzialnych za ćwiczenia ze strony Powiatu kwidzyńskiego.