Aktualności

25.05.2018 – Mareza Rządzi ! i kuchnia polowa z KSSK Gward

Grupa Nieformalna „Mareziacy” obrała sobie za cel integrację międzypokoleniową mieszkańców Marezy, wzmacnianie więzi sąsiedzkich poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, pogłębianie wiedzy historycznej i kulturowej o wsi Mareza poprzez odkrywanie zasobów kultury materialnej i niematerialnej, rozwój kulturalny i artystyczny uczestników poprzez wzbudzanie zapału do dalszego pogłębiania tej wiedzy, wspólne śpiewanie z Zespołem Ludowym „Marezianki”, poznanie częściowej historii rodzin z sąsiedztwa i kultywowanie wiedzy o przodkach. Na zaproszenie Stowarzyszenia „Mareziacy” oraz GOK Kwidzyn pojechaliśmy z naszym UAZem i kuchnią polową ( którą otrzymaliśmy nieodpłatnie z MON) wspomóc Koło Gospodyń Wiejskich oraz miejscowego Sołtysa. W trakcie imprezy Marienwerder Łukasz Rzepczyński przeprowadził bardzo ciekawy wykład o historii kolejki wąskotorowej.