Aktualności

23.02.2015 Prelekcje o historii umundurowania oraz uzbrojenia Wojska Polskiego.

 

23.02.2015 – W poniedziałek w Zespole Szkół Społecznych w Kwidzynie prowadziliśmy prelekcje o historii umundurowania oraz uzbrojenia Wojska Polskiego , zostały również poruszone tematy Obrony Cywilnej ( sposoby powiadomień o skażeniach chemicznych) można było również zapoznać się praktycznie ze sposobami zabezpieczeń osobistych przed skażeniem.