Aktualności

22.03.2017 – Zaproszenie na sprawozdawcze zwyczajne walne zebranie.

Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia na Sprawozdawcze Zwyczajne Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia które odbędzie się na TRW Miłosna „Pod Wiatą”

29.03.2017 godzina 17:30 – Pierwszy Termin

29.03.2017 godzina 18:00 – Drugi Termin

Zarząd Stowarzyszenia.