Aktualności

21.03.2015 I Kongres Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych w którym braliśmy udział!

W sobotę, 21.03.2015 roku, na zaproszenie gen. dyw. rez. Bogusława Packa uczestniczyliśmy w I Kongresie Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych, który odbył się w Warszawie. Wystąpienia wszystkich prelegentów były dla nas bardzo ciekawe, a w czasie przerwy Pan generał podpisał nam swoje książki, które to będą nagrodą dla najlepszych strzelców w organizowanych w najbliższą sobotę zawodów dla klas mundurowych z Dzierzgonia.
O samej konferencji, jej celach i zamierzeniach najlepiej dowiedzieć się można z artykułu zamieszczonego poniżej.
Polska Zbrojna
„ Jednym z ważniejszych efektów zakończonego w sobotę Kongresu jest utworzenie Federacji Organizacji Proobronnych. Jej powołanie tworzy nową jakość zarówno dla środowiska skupiającego te organizacje, jak i dla ich partnera, którym jest Ministerstwo Obrony Narodowej – pisze prof. dr hab. Bogusław Pacek, prezes Federacji Organizacji Proobronnych.
Dwudniowy Kongres Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych miał za zadanie osiągnąć kilka celów. Kluczowym dla organizacji proobronnych było doprowadzenie do utworzenia federacji, która stałaby się integratorem środowiska, a jednocześnie wartościowym partnerem dla ministerstwa obrony narodowej. Dla dyrektorów szkół, w których działają klasy mundurowe, była to okazja do nawiązani bliższego kontaktu z tymi organizacjami. Cenna jest też inicjatywa – wspierana wspólnie przez MON i Ministerstwo Edukacji Narodowej, a zaproponowana na Kongresie – by zwiększyć liczbę godzin lekcyjnych przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” lub w innej formie dać szansę uczniom na szkolenie obronne.
Rwący nurt
Organizacje proobronne w naszym kraju mają długą i bogatą historię. Zwłaszcza w ostatnich latach ich liczba i grono skupionych w nich osób systematycznie rośnie. Zjawisko to można porównać do rwącej rzeki, której nurt z każdym rokiem przybiera na sile. Właśnie dlatego postanowiliśmy, jako Ministerstwo Obrony Narodowej, wspomóc działania środowiska, by usystematyzować oddolne inicjatywy i zagospodarować wielki potencjał tkwiący w Związkach Strzeleckich i innych organizacjach. Efektem pracy wielu ostatnich miesięcy jest powołana dziś Federacja Organizacji Proobronnych, której mam zaszczyt być pierwszym prezesem.
Federację tę utworzyło siedem obecnie najliczniejszych organizacji Związek Strzelecki Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec”, Związek Strzelecki „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego, Związek Strzelecki „Strzelec” Wągrowiec, Związek Strzelecki, Stowarzyszenie Instruktorów Legia Akademicka w Lublinie i Stowarzyszenie FIA. Razem tworzą one podstawę, wokół której – mamy nadzieję, w krótkim czasie – uda się skonsolidować większość środowiska. Chcemy, by w tym głównym nurcie znalazło się jak najwięcej organizacji, by Federacja stała się dla nich wsparciem i przewodnikiem.
W Kongresie uczestniczyło w sumie ponad 500 przedstawicieli 120 organizacji i 280 szkół ponadgimnazjalnych. To pokazuje jak liczna jest to społeczność. Każda, nawet najmniej liczna grupa, jest dla nas ważna. Ale z drugiej strony warto pomyśleć o dalszej ich konsolidacji i integracji, by mogły jeszcze skuteczniej współpracować z wojskiem i działać dla dobra państwa. Przy czym, co chcę wyraźnie podkreślić, powołanie Federacji i konsolidacja przy jej pomocy środowiska, nie oznacza, że chcemy w jakikolwiek sposób ograniczać autonomię poszczególnych organizacji.
Co daje Federacja
Powołanie Federacji to działanie przemyślane i oczekiwane przez tę społeczność. Przysporzy ono korzyść zarówno przyłączającym się do niej organizacjom, jak też jej partnerowi, którym jest resort obrony narodowej. Dla organizacji będzie ona płaszczyzną współpracy z wojskiem. Dzięki temu łatwiej będzie można uzyskać wsparcie logistyczne, finansowe i merytoryczne. Wojsko chętniej będzie współpracowało z organizacjami, które wejdą do Federacji, lub uzyskają jej rekomendację. Powołanie Federacji to także ułatwienie dla ministerstwa. Za jej pośrednictwem prościej będzie można ocenić potencjał organizacji, udzielić im wsparcia, czy kontynuować już trwającą współpracę. Jednocześnie wojsko już dziś ma konkretną propozycję dla tych organizacji. Jest nią, przygotowany przez Sztab Generalny WP skrócony program szkolenia w służbie przygotowawczej. Dzięki niemu uda się zrealizować część szkolenia np. w Strzelcu a część w wojsku. Ma to ogromne znaczenie dla armii, dla której tego typu organizacje stanowią naturalne zaplecze w uzupełnianiu rezerw osobowych.
Federacja spełni niejako rolę przysłowiowego koryta rzeki, w którym popłynie wartki nurt stworzony przez organizacje proobronne. Nada im kierunek działania i pozwoli na usprawnienie dotychczasowej współpracy z wojskiem.
Co ważne, podobnie jak same organizacje, także kierownictwo Federacji działa społecznie. Jej aktywność ma służyć coraz liczniejszemu środowisku osób, które chcą działać na rzecz własnego rozwoju, kultywowania tradycji i krzewienia wartości patriotycznych w społeczeństwie przez długie lata.
Mam nadzieję że zapał, który cechuje członków grup i organizacji proobronnych, a który obserwowałem zarówno odwiedzając poszczególne organizacje, jak i w czasie naszego Kongresu, nie zaniknie i przyniesie dobre rezultaty zarówno ludziom działającym w organizacjach, jak też wojsku i całej naszej Ojczyźnie.”
gen. dyw. rez. Bogusław Pacek