Aktualności

2023.09.28 – Ćwiczenia służb zarządzania kryzysowego „Ratunek 2023”.

Ćwiczenia odbyły się na terenie toru motocrossowego i na ternie lasów Nadleśnictwa Kwidzyn. Cele ćwiczeń to między innymi doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych, ratowniczych i poszukiwawczych na wypadek katastrofy drogowej w trudnym terenie. W ćwiczeniach uczestniczyli między innymi: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kwidzynie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, jednostki ochotniczych straży pożarnych z gminy Gardeja, Ochotnicza Straż Pożarna w Kwidzynie, Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie, spółka „Zdrowie” Ratownictwo Medyczne, Nadleśnictwo Kwidzyn, komórki zarządzania kryzysowego z Urzędu Miejskiego w Kwidzynie i Urzędu Gminy Gardeja oraz nasza Formacja Ratownictwa Technicznego. Nasi pozoranci w wypadku to uczniowie klasy mundurowej ZSO nr 2 w Kwidzynie. W ćwiczeniach wykorzystaliśmy naszego HONKERA sanitarkę oraz STARA 244. Nasze zadania do realizacji to był transport poszkodowanych z miejsca wypadku do bezpiecznego miejsca wskazanego przez Sztab.