Aktualności

2023.08.23 – Zawody strzeleckie na ” Zakończenie Strzeleckich Wakacji 2023 „

W czasie kończących się już wakacji GWARD z Miastem Kwidzyn na strzelnicy miejskiej prowadził zajęcia strzeleckie. Zajęcia były prowadzone w każdą środę w czasie których dzieci miały możliwość nauki i strzelania z łuku oraz broni pneumatycznej. Zawsze w czasie zajęć dla uczestników czekał ciepły posiłek. Na zakończenie STRZELECKICH WAKACJI 2023 wolontariusze z GWARD oraz Miasto Kwidzyn przygotowali strzelanie z broni palnej – karabinów kbks na dystansie 50m. Dla wszystkich uczestników zajęć Szef Obrony Cywilnej Kwidzyna Tomasz Frejnagiel który w imieniu Burmistrza Kwidzyna Andrzeja Krzysztofiaka wręczył dla wszystkich uczestników nagrody i drobne upominki.