Aktualności

2022.09.12 – Zaproszenie na Walne Zebranie członków KSSK GWARD.

Walne Zebranie członków KSSK GWARD.

24 września 2022r o godz. 10 w siedzibie klubu- bunkier Kwidzyn ul. Warszawska 18 odbędzie się Walne Zebranie członków GWARD.
Pierwszy termin zebrania to godz. 10,00. Drugi termin to godz. 10,30.
Porządek Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków KSSK GWARD za rok 2021 w dniu 24.09.2022 r.
1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zebrania członków KSSK GWARD za rok 2021
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku zebrania
4. Odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie/nie udzielenie absolutorium Zarządowi
6. Sprawozdanie Zarządu KSSK GWARD
7. Dyskusja
8. Głosowania za przyjęciem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi
9. Zakończenie Zebrania
Zapraszam do wzięcia udziału w zebraniu.

Pozdrawiamy

Zarząd GWARD