Aktualności

2022.02.13 – Delegacja z Szubina uczciła Pamięć Bohaterów II Wojny Światowej.

 

Dnia 13 lutego 2022 roku, w Warszawie, delegacja z Zespołu Szkół im prof. Emila Chroboczka  Szubina uczciła pamięć bohaterów II wojny światowej. Dyrektor wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystych obchodach 80-lecia utworzenia Armii Krajowej. O utworzeniu zdecydowała konieczność scalenia polskich podziemnych oddziałów zbrojnych. 80 lat temu, 14 lutego 1942 roku, gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Podczas uroczystości obecny był Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz najważniejsi dowódcy wojskowi. Głównym punktem uroczystości było „Przesłanie żołnierzy Armii Krajowej do młodego pokolenia Polaków”. Kadeci z Zespołu Szkół, obok jeszcze innych 12 szkół z Polski byli reprezentantami najmłodszego pokolenia, które ma obowiązek kultywowania tradycji Armii Krajowej i realizacji wyżej wymienionego przesłania.

Po odczytaniu apelu poległych, żołnierze Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oddali salwę honorową. List to uczestników wydarzenia skierował prezydent Andrzej Duda.

Zespół Szkół w Szubinie od lat współorganizuje z Kwidzyński Stowarzyszeniem Sportowo Kolekcjonerskim GWARD, Oddział w Szubinie, Turniej Strzelecki z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych (1 marca) – początkowo dwudniowy od 2015 roku (szkolna strzelnica pneumatyczna i strzelnica zewnętrzna/palna Bractwa Strzeleckiego w Szubinie), a od 2020 roku wyłącznie na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie. Poza tym jednostką patronacką dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego i partnerem szkoły od 2019 roku jest 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. Elżbiety Zawackiej ps. „ZO”. Pani Generał była jedyną kobietą cichociemną i służyła w Wojskowej Służbie Kobiet (https://zawacka.pl/elzbieta-zawacka).

Skład pocztu sztandarowego: chorąży pocztu: Kamil Łukowski, asysta: Sara Sitterlee i Damian Kuźba (kadeci pierwszego Oddziału Przygotowania Wojskowego w historii szkoły, rocznik 2020/2021).

Po uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, delegacja szkoły złożyła symboliczny znicz pamięci na grobie patrona Szkoły – prof. Emila Chroboczka i jego żony. Profesor Chroboczek spoczywa na Cmentarzu Wojskowym. Wsparcie zapewnili: Piotr Jamróg – edukacja wojskowa i Leszek Jaśkowiak  – kierownik KSSK GWARD Oddział w Szubinie.