Aktualności

2022.01.18 – Strzelnica wirtualna w Szubinie to pomysł na wstrzałowe ferie.

Dnia 30 grudnia 2021 roku w Zespole Szkół im. prof. Emila Chroboczka dokonano uroczystego otwarcia wirtualnej strzelnicy utworzonej w ramach konkursu ofert STRZELNICA W POWIECIE 2021 nr 2/2021/BdsPZŻR. Dyrektor Zespołu Szkół Alicja Jaśkowiak przywitała zaproszonych gości: Pana Starostę Powiatu Nakielskiego Tadeusza Sobola; Pana wicestarostę Powiatu Nakielskiego Tomasza Miłowskiego; Pana ppłk Zenona Mroch – szefa sztabu 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej reprezentującego dowódcę 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej pana płk Krzysztofa Stańczyka, Pana majora Marka Bartkowiaka reprezentującego pana ppłk Dariusza Szypurę dowódcę 82 Batalionu Piechoty Lekkiej 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Inowrocławiu, Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Nakielskiego Zbigniewa Sabacińskiego, Pana Ignacego Pogodzińskiego Członka Zarządu Powiatu Nakielskiego, Kierownika Oddziału GWARD w Szubinie Leszka Jaśkowiaka reprezentującego Prezesa KSSK GWARD Jacka Synakiewicza. Powitano także Przyjaciół Zespołu Szkół: Pana Mariusza Walczaka, mjr rezerwy Witolda Błasiaka oraz Zygmunta Szatkowskiego (inicjatora tradycji strzeleckich w Zespole Szkół). Obecni byli także: Paweł Meller – absolwent klasy wojskowej w 2020 roku – pierwszy w historii szkoły kadet prymus oraz pierwszy w historii szkoły żołnierz WOT oraz Arsen Pałamarczuk – absolwent klasy wojskowej w roku 2020.

Uroczystość zabezpieczali gospodarze obiektu uczniowie Zespołu Szkół uczęszczający do klas wojskowych i oddziałów przygotowania wojskowego, w składzie: Dominika Hejnicka, Marta Witkowska, Szymon Rybarczyk, Piotr Zieliński, Leszek Peter, Hubert Gwit, Kamil Napierała, Wiktor Dominiak.
Strzelnica wirtualna powstała dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Kiedy w marcu 2021 roku ogłoszono konkurs na utworzenie wirtualnej strzelnicy dyrektor Zespołu Szkół mogła liczyć na otwartość organu prowadzącego, przychylność wydziału edukacji i zaangażowanie wydziału rozwoju. Ostatecznie pomyślnie oceniono wkład w pozyskanie dotacji celowej.
Rok 2021 był dynamiczny, a zmiany otoczenia gospodarczego nie ułatwiały podejmowania decyzji, ale ostatecznie możemy cieszyć się z inwestycji na kwotę 174.317,00 z czego 34.863,40 to środki zaangażowane przez Powiat Nakielski, a 139.453,60 to dotacja celowa Ministra Obrony Narodowej.
Spotkanie na strzelnicy było okazją, aby pochwalić się osiągnięciami nauczycieli wynikającymi ze współpracy z Biurem ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej:
– tytuł ratownika, po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu, uzyskali: Alicja Jaśkowiak, Izabella Bodnar, Piotr Jamróg oraz Leszek Jaśkowiak – członek stowarzyszenia ściśle współpracującego ze szkołą w ramach szkolenia klas wojskowych;
– szkolenie metodyczno-instruktorskie odbyli: Piotr Jamróg i Leszek Jaśkowiak;
– szkolenie przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego odbyła Alicja Jaśkowiak.
Wyżej wymienione szkolenia i kursy kwalifikowanej pomocy odbywały się na terenie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, pod okiem profesjonalnej kadry, którą dowodził Szef Wydziału Dydaktycznego kmdr por. Tomasz Kosakowski. Z ramienia Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” rekrutacją na szkolenia zajmuje się Pani Aleksandra Rek (Zespół ds. Współpracy ze Społeczeństwem).
System szkolno-treningowy POJEDYNEK (SI-C) jest wyrobem firmy AUTOCOMP MANAGEMENT SP. Z O.O. w Szczecinie i posiada certyfikat zgodności Nr Z/27/4/2021/H z wymaganiami konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2021” nr 2/2021/Bds/PZŻR. Instytucją certyfikującą jest Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Ośrodek Certyfikacji. Dziękujemy Panu Romanowi Haberek i Panu Jerzemu Jastrzębskiemu za pomoc w realizacji przedsięwzięcia od strony technicznej i w przezwyciężaniu trudności.
Pani dyrektor Alicja Jaśkowiak swoje przemówienie zakończyła cytatem: „Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń, kluczem do sukcesu jest ich realizacja”. Po tych słowach symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Powiatu Nakielskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, ppłk Zenon Mroch i mjr Marek Bartkowiak. Wstępnego instruktażu wszystkim strzelającym udzielili: Leszek Jaśkowiak i Piotr Jamróg. Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z pomocami dydaktycznymi pozyskanymi w trakcie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz skorzystać ze słodkiego poczęstunku.

Autocomp Management Sp. z o.o. od 30 lat zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych produktów dla potrzeb wojska i rynku cywilnego. Posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), Autocomp Management prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów, instalacji i urządzeń z dziedziny automatyki i sterowań, ochrony perymetrycznej obiektów, symulatorów i trenażerów, bezprzewodowego sterowania informacja zwrotną, prace softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, wojska oraz szkolnictwa wyższego. Wszystkie systemy wykonywane są kompleksowo – od projektu poprzez produkcję, dostawę, instalację, szkolenie, serwis i wsparcie techniczne. Specjalnością Autocomp Management jest produkcja i serwis symulatorów dla Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, cywilnych symulatorów jazdy pojazdów ciężarowych i autobusów, oraz symulatorów pojazdów kolejowych.

 

Pierwszego dnia TRAFIONYCH FERII uczniowie klas VIII mieli okazję zapoznać się z pomocami dydaktycznymi służącymi do ćwiczenia pierwszej pomocy na lekcjach i zajęciach dodatkowych. Wykonać pierwsze strzały na strzelnicy wirtualnej oraz sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy pneumatycznej. Opiekunami podczas zajęć byli: Alicja Jaśkowiak, Izabela Bodnar, Piotr Jamróg i ks. Krzysztof Barczyński. Wsparcia udzielili kadeci: Klasa III TB Dominika Hejnicka, Anna Pęczek, Tobiasz Nowicki, Miłosz Małek, Patryk Wojtczak, Klasa II OPW Szymon Rybarczyk, Piotr Zieliński, Klasa I OPW Marta Witkowska, Hubert Gwit, Kamil Napierała, Wiktor Dominiak, Filip Bartkowiak, Magda Zielińska, Oliwia Janowska, Oskar Kula.

 

W ramach pierwszej pomocy każdy uczestnik wykonał uciśnięcia ratownicze na fantomie niemowlaka i dorosłego, niektórzy ćwiczyli użycie defibrylatora zewnętrznego. W kolejnych dniach będzie możliwość przećwiczyć zakładanie opatrunku uciskowego, opaski uciskowej, szyny Kramera oraz prowadzenia tlenoterapii czynnej.

Zapoznanie uczestników z możliwościami technicznymi w kreowaniu scenariuszy treningu strzeleckiego było przewodnim tematem pierwszego dnia ,,Trafionych Ferii”,prowadzonych na strzelnicy wirtualnej, korzystającej z systemu ,,POJEDYNEK‘’.

Uczestnicy zapoznali się na samym wstępie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującego na strzelnicach, prawidłowym przyjmowaniu postaw strzeleckich, zasad pracy na przyrządach celowniczych, pracy na języku spustowym danej broni. Następny punkt zajęć zaznajomił uczestników z wyposażeniem uczniów klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, którym dysponują w ramach programu nauczania. Możliwość założenia oporządzenia cieszyła się dużym zainteresowanie wśród uczestników , dodatkową atrakcją prowadzoną pod czujnym okiem przez kadetów była sztuka kamuflażu. Kadeci przedstawili sposoby jakimi można wtopić się w środowisko, w którym prowadzone są ćwiczenia. Osoby chętne skorzystały z możliwości kamuflażu i w tym dniu z barwami na twarzy przystąpiły także do zajęć z musztry wojskowej. Każdy chętny po przeszkoleniu mógł stać się dowódcą drużyny i przez chwilę sprawdzić się w roli instruktora musztry. W tym dniu trening strzelecki był wstępem który dał przedsmak dalszej rywalizacji i walki o lepszy wynik nabywanych umiejętności. Uczestnicy mogli sprawdzić się w roli żołnierzy jednostki specjalnej której zadaniem było zlikwidowanie celów na peronie metra, uwolnienie z rąk terrorysty zakładnika poprzez jego likwidacje. Dodatkowym atutem jest fakt że wszyscy zdrowi, cali zakończyli zmagania z zapowiedzią dalszego treningu i walki w dniu następnym.

Na strzelnicy pneumatycznej odbyło się krótkie przeszkolenie z posługiwania się bezpiecznego bronią, wytłumaczono zasady postawy strzeleckiej i pracy na przyrządach optycznych. W ramach pierwszego spotkani przećwiczono strzelanie z karabinu pneumatycznego w postawie stojącej i leżącej.

Zapraszamy serdecznie na kolejne dni zabaw strzeleckich na obiektach Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. W środę wyjątkowe spotkanie z przyjacielem szkoły mjr r. Witoldem Błasiakiem, a w piątek – ostatni dzień ferii – swoją służbę przybliżą przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy. Działania w ramach TRAFIONYCH FERII wspiera Powiat Nakielski – organ prowadzący szkołę.

 

tekst oraz zdjęcia Zespół Szkółim. prof. Emila Chroboczka w Szubinie.