Aktualności

2021.12.03 – Zajęcia dla uczniów z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida z Dzierzgonia

O zajęciach które prowadziliśmy z WKU Malbork , żołnierze nasi przyjaciele na swojej stronie www napisali że:

Zajęcia te (na obiekcie udostępnionym nieodpłatnie przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo – Kolekcjonerskie „GWARD” i zgodnie z jego regulaminem) przeprowadzili społecznie uprawnieni instruktorzy – członkowie Stowarzyszenia: p. Jacek SYNAKIEWICZ oraz p. Marcin LEWANDOWSKI.

KSSK „GWARD” zapewniło uczestnikom również całość sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć, jak również umożliwiło bezpłatne wykorzystanie klubowej broni i amunicji dla wszystkich uczestników.