Aktualności

2021.03.01 – Przypomnienie terminy egzaminów na Patent Strzelecki

UWAGA – najbliższe terminy egzaminów na Patent Strzelecki:

1. 05.03.2021, Gostyń
2. 06.03.2021 Bydgoszcz
3. 07.03.2021, Gdańsk
4. 07.03.2021, Olsztyn
5. 07.03.2021, Bydgoszcz
6. 07.03.2021, Gostyń
7. 14.03.2021, Bydgoszcz
8. 20.03.2021, Ostróda
9. 20.03.2021, Bydgoszcz
10. 21.03.2021, Gdańsk
11. 27.03.2021, Bydgoszcz

Cała lista z wykazem wszystkich egzaminów na Patent Strzelecki jest dostępna na stronie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego pod adresem:
https://www.pzss.org.pl/patenty-licencje/terminy-egzaminow
Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać:
1. wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS,
2. Potwierdzenie przynależności klubowej (na wniosku),
3. Zaświadczenie uprawnionego lekarza, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa
4. dowód osobisty lub paszport.
Cały regulamin egzaminów na Patent Strzelecki jest dostępny na stronie PZSS: