Aktualności

20.06.2016 KSSK Gward na I Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych w Poznaniu.

17 – 19 czerwca 2016 – KSSK Gward na I Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych w Poznaniu
KSSK Gward na zaproszenie MON uczestniczył w dniach 17 – 19 czerwca 2016 r. KKSK Gward na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyło się I Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych działających na rzecz podtrzymywania, pielęgnowania i upowszechniania tradycji orężnych oraz edukacji obronnej społeczeństwa.
Organizatorem przedsięwzięcia był Departament Komunikacji Społecznej przy współudziale Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu i 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.
W przedsięwzięciu łącznie wzięło udział 113 osób, a jego uczestnikami byli: muzealnicy działający na rzecz zachowania dziedzictwa militarnego, żołnierze i pracownicy wojska – opiekunowie sal tradycji w jednostkach wojskowych oraz przedstawiciele grup rekonstrukcji historycznej.
W trakcie przedsięwzięcia głos zabierali m.in.: Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Pan Sławomir Frątczak, Radca Podsekretarza Stanu prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego Pan Adam Gałkowski, Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA Pan Krzysztof Falkowski oraz przedstawiciele Wojskowego Instytutu Techniki i Uzbrojenia, Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, Muzeum Wojska Polskiego oraz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Zasady funkcjonowania muzeów o tematyce militarnej w oparciu o istniejące przepisy, wspieranie przez MON działalności muzealniczej i rekonstrukcyjnej, „Ceremoniał wojskowy SZRP” i możliwość udziału podmiotów społecznych w uroczystościach państwowych i wojskowych, zasady funkcjonowania sal tradycji w jednostkach wojskowych, pozbawianie bojowych cech użytkowych broni i innego uzbrojenia, kontrola nabywania i posiadania broni – te i inne zagadnienia były przedmiotem wystąpień.
Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń w prowadzeniu działalności muzealniczej bądź rekonstruktorskiej, stworzyło platformę do podejmowania wspólnych działań na rzecz zachowania dziedzictwa militarnego np. w postaci przygotowania i prowadzenia bazy artefaktów, o co apelował do uczestników Dyrektor Sławomir Frątczak. Forum posłużyło również integracji środowiska wojskowego ze środowiskiem cywilnym, co w przyszłości może zaowocować realizacją wspólnych przedsięwzięć, wymianą informacji oraz wspieraniem się w dążeniu do zachowania dziedzictwa militarnego Polski.
Tematem, który wzbudzał największe dyskusje była zmiana dyrektywy Rady 91/477/EWG w sprawie nabywania i posiadania broni, podjęta przez Parlament Europejski i Radę, a dotycząca zaostrzenia przepisów odnoszących się do nabywania i posiadania broni. Udział przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozwolił na zmniejszenie obaw o posiadane artefakty związanych z wprowadzeniem proponowanych przez Unię Europejską obostrzeń.
Uczestnicy przedsięwzięcia mogli doświadczyć treningu jaki przechodzą kandydaci na żołnierzy zawodowych w oparciu o system szkolenia Śnieżnik i trenażery KTO Rosomak. Jedną z atrakcji, która dostarczyła wielu emocji była prezentacja filmu „Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać” połączona ze spotkaniem z reżyserem filmu Panem Jerzym Zalewskim. Film obejrzało również 200 elewów kształconych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
żródło – strona www.wojsko-polskie.pl