AktualnościProobronne

20.04.2018 – Gward na szkoleniu w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

W dniach 16-20 kwietnia 2018 roku na obiektach Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi odbyło się  szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej dla członków organizacji proobronnych uczestniczących w programie „Paszport – 2018”. W szkoleniu uczestniczył nasi koledzy między innymi Jacek z Prabut wszyscy z  komponentu KSSK GWARD JS 3637. Zasadniczym celem szkolenia było przygotowanie członka organizacji proobronnej do roli ratownika CLS (Combat Lifesaver), będącego elementem wsparcia medycznego w komponencie organizacji proobronnej. Podczas kursu przekazano podstawową wiedzę z zakresu znajomości założeń taktycznych systemu TCCC (Tactical Combat Casualty Care), faz udzielania taktycznej pomocy medycznej, zasad udzielania pomocy medycznej w systemie TCCC. Kursanci nauczyli się m.in. oceny rannych i poszkodowanych według kryteriów AVPU (skala oceny świadomości pacjenta), udrażniania dróg oddechowych, oceny oddechu rannego i poszkodowanego, dekompresji jamy opłucnej, rozpoznania i zaopatrywania ran klatki piersiowej, wypełniania polowej karty medycznej.

Pełna relacja na stronie Biura do Spraw Proobronnych.

 

Fot. chor. Robert Czajka, Roman Wzgarda, Mateusz Halkiewicz oraz Piotr Maciej Ruliński20