Aktualności

17.11.2018 – Dobowe szkolenie taktyczne kadetów klas wojskowych I i II z ZSP w Szubinie.

W dniach 16-17.11.2018r. uczniowie w mundurach z klasy wojskowej I oraz IITL z ZSP im. prof. E. Chroboczka w Szubinie., uczestniczyli w dobowym szkoleniu taktycznym.

Bazę noclegową oraz żywieniową stanowił Internat, zajęcia odbyły się na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie oraz na Strzelnicy Bractwa na „Wesółce”. ZSP.

Było to przedsięwzięcie, gdzie po raz pierwszy w 5 letniej historii funkcjonowania klas wojskowych w szkole szkoliły się jednocześnie kadeci 3 roczników. Uczniowie mundurowi klas I i II w roli szkolonych a uczniowie z klasy wojskowej IIITL wystąpili tym razem w roli Instruktorów. Byli to  kadeci: Paweł Meller, Arsen Pałamarczuk, Mateusz Mazurek, Brajan Broda, Eryk Ostrowski, Klaudia Krakowska i Klaudia Kuźniak.

Zajęcia rozpoczęto w piątek po zajęciach programowych ( po obiadzie) , o godz. 14.45 odbył się uroczysty apel w obecności Dyrektor Pani Alicji Jaśkowiak. W trakcie apelu omówiono plan szkolenia, zasady BHP szczególnie podczas zajęć na strzelnicy i korzystania z pomieszczeń Internatu. Sprawdzono wyposażenie kadetów pod kątem bytowania w warunkach zbliżonych do szkolenia poligonowego. Zakończenie zajęć wraz z ich podsumowaniem i omówieniem (podaniem wyników) odbyło się w sobotę po obiedzie o godz. 13.15. Dobowy plan szkolenia z alarmami nocnymi włącznie opracowany został przez super kadeta Pawła Mellera, jego koordynatorem był nauczyciel w/w przedmiotu i wychowawca klasy ITL mjr rez. Jarosław Odrobiński, plan został opracowany wg. zasad stosowanych w Jednostce Wojskowej z podziałem na grupy szkoleniowe po kątem realizowanej podstawy programowej z edukacji wojskowej. Obejmował on m.in. nast. bloki tematyczne z nast. zagadnień: elementy wspinaczki pod nadzorem nauczyciela geografii P. Dariusza Suchomskiego, elementy taktyki (MEDEVAC i alfabet fonetyczny NATO), budowa broni, zajęcia fizyczne – test pod nadzorem nauczyciela w-f P. Doroty Lesiuk Tumiłowicz, musztra indywidualna i zespołowa, pierwszej pomocy, prowadzonej przez kpr. Bartosza Łukomskiego żołnierza 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej, budowa granatów i rzut granatem szkoleniowym, terenoznawstwo realizowane przez mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka oraz szkolenie strzeleckie – teoria (podział broni, podstawowe informacje o budowie broni, pocisku, zasadach celowania i strzelania, torze pocisku, postawach strzeleckich). Po części teoretycznej realizowano część praktyczną tj. strzelanie z broni sportowej pneumatycznej na strzelnicy szkolnej Szkolnego Klubu Sportowego „KALIBER” oraz karabin boczny zapłon z kbks na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego. Ten niezwykle ważny punkt szkoleniowy realizował P. Leszek Jaśkowiak Kierownik szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD, wspierał go mjr Błasiak. Najlepsze trafienia w tej konkurencji uzyskali kadeci: Patrycja Makarońska, Eliza Kalaczyńska, Agata Manikowska, Mateusz Stypczyński, Daniel Kwiatkowski i Kacper Kurdelski. W konkurencji fizycznej tj. wojskowym teście fizycznym na sali sportowej najlepsze wyniki osiągnęli kadeci: Aleksander Holec, Gracjan Chudziński, Jakub Król, Martyna Borowicka, Agata Manikowska i Oliwia Sobczak.  .

Szkolenie to było już kolejnym przedsięwzięciem, które wynika z podpisanych porozumień o współpracy pomiędzy szkołą a KSSK GWARD w Kwidzynie Oddział w Szubinie oraz Bractwem Strzeleckim w Szubinie. Bez zaangażowania i wsparcia Instruktorów oraz udostępnienia strzelnicy Bractwa zajęcia w tak szerokim zakresie te były by nie możliwe do realizacji. Celem zajęć było poszerzenie programu podstawy programowej realizowanego przedmiotu, tym samym wzbogacenie przez uczniów-kadetów wiedzy z zakresu edukacji wojskowej, oraz nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych, takich jak: strzelanie, musztra – dowodzenie drużyną i współdziałanie w drużynie (zespole) w terenie, terenoznawstwo, radzenie sobie poza domem. Tym samym była możliwość wykorzystania i pogłębienia zdobytej podczas zajęć w szkole wiedzy teoretycznej i umiejętności. Jak również przekazanie wiedzy i umiejętności uczniom klas wojskowych I i II TL przez uczniów klasy wojskowej III TL nabytej podczas 3- letniego programu nauczania z przedmiotu edukacja wojskowa. Ponadto bardzo ważnym aspektem jest  integracja kadetów klas wojskowych i przygotowanie ich do reprezentowania ZSP w różnego rodzaju zawodach sportowo-obronnych, turniejach, konkursach oraz przeglądach na szczeblu Powiatowym i Wojewódzkim. Dobowy wspólny pobyt razem całej klasy miał na celu wyzwolenie u młodzieży twórczej i kreatywnej postawy, takiej jak odpowiedzialności za powierzone mienie, zadania, umiejętności działania w grupie rówieśniczej oraz z kolegami ze starszych klas i przede wszystkim respektowania norm grupowych oraz przestrzegania poleceń, pełnienie służby dyżurnej (warty) w warunkach nocnych (w budynku i na zewnątrz budynku), odporność na zmęczenie (stąd celowe alarmy nocne), stres itp.

W imieniu Dyrektor ZSP w Szubinie Pani Alicji Jaśkowiak i wszystkich uczestników szkolenia uczniów klas wojskowych, składamy serdeczne podziękowania na ręce: Prezesa Bractwa Strzeleckiego w Szubinie P. Andrzeja Kokocińskiego, Kierownika szubińskiego Oddziału KSSK GWARD P. Leszka Jaśkowiaka, mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka, kpr. Bartosza Łukomskiego, Rodzicom na czele z P. Magdaleną Szczepańską, P. Doroty Lesiuk – Tumiłowicz, P. Dariusza Suchomskiego, P. Agnieszki Bubczyk, wymienionym uczniom klasy IIITL na czele z super kadetem Pawłem Mellerem, Personelowi Internatu i Stołówki na czele z P. Magdaleną Zakrzewską za smacznie przyrządzone posiłki oraz udostępnienie pomieszczeń, Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSP za udostępnienie sprzętu, Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Szubinie i ZSS za udostępnienie pomieszczeń. Wszystkim pozostałym Osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie tego szkolenia oraz Ludziom dobrej woli i Przyjaciołom szkoły za pomoc i udzielone wsparcie, dziękujemy.

Zespół ds. Promocji ZSP