Aktualności

15.11.2015 Posiedzenie zarządu Federacji Organizacji Proobronnych.

 

15 organizacji proobronnych w FOP

Posiadające 80 tysięcy członków Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wejdzie w skład Federacji Organizacji Proobronnych. Razem z WOPR Federację wesprze 9 nowych członków. Obecnie FOP będzie liczyło ponad 100 tys. członków.

14 listopada odbyło się posiedzenie zarządu Federacji Organizacji Proobronnych. Oprócz reprezentantów organizacji zrzeszonych w FOP obecni byli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który ma status członka wspierającego.

W pierwszym punkcie obrad członkowie zarządu głosowali nad przyjęciem w skład FOP nowych stowarzyszeń. Decyzją zarządu – FOP został rozszerzony o dziewięć nowych organizacji: Federacja Kawalerii Ochotniczej, Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie, Fundację Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku Czwartego Ułanów Zaniemeńskich, „Stowarzyszenie im. Rycerza Okunia” , Fundację „Ars Creatori” z Warszawy, Stowarzyszenie Proobronne-Oświatowe „Kadet” oraz jako członek wspierający Ranger Survival Club. Decyzję o przyjęciu Fundacji Oświatowej Europejskie Centrum Edukacyjne z Koszalina odłożono do następnego posiedzenie zarządu.