Aktualności

14 -16.07.2017 – Pierwsze z cyklu szkoleń z obsługi WZT2 w Braniewie.

Dzięki porozumieniu z 9BBKPanc oraz Wojskiem Polskim uczestniczyliśmy w trzydniowym szkoleniu z obsługi WZT2. Po zakończeniu cyklu szkoleń zostaną wyznaczone osoby, na które zostanie nałożony obowiązek świadczeń osobowych na rzecz obronności kraju. W trakcie szkoleń trenowaliśmy, użycie pojazdów w przypadku usuwania skutków powodzi, katastrof w transporcie drogowym. Trudnym zadanie okazało się ćwiczenia z ewakuacji czołgu PT91 z pola walki.  Dzięki uprzejmości 9 Brygady w warunkach poligonowych sprawdzaliśmy również nasz nowy pojazd UAZ.