AktualnościOdkrywcy

12.05.18. – Kolejne badania z nami tym razem w Kwidzynie.

W dniu 12.05. 2018 członkowie stowarzyszenia GWARD we współpracy z archeologiem Panem Zbigniewem Sawickim z Działu Archeologii Muzeum Zamkowego w Malborku, przeszukali ziemię z wykopów związanych z budową kamienic na Starym mieście w Kwidzynie.  Pomimo bardzo dużej ilości złomu i elementów metalowych udało się odnaleźć kilka ciekawych znalezisk. Do najciekawszych należy grot włóczni ( najprawdopodobniej kultura przeworska – wykonana z żelaza – wstępne datowanie na początek nowej ery – epoka żelaza), 4 nabijki ozdobne używane do ozdoby pasów rycerskich, sakw podróżnych, oraz wpinkę organizacji RAD – Reichsarbeitsdienst (RADniem. Służba Pracy Rzeszy) – masowa organizacja przystosowania obywatelskiego i wojskowego młodzieży w III Rzeszy, która w trakcie II wojny światowej wykonywała funkcje pomocnicze wobec Wehrmachtu.  Przedmioty po oczyszczeniu i skatalogowaniu zostaną przekazane do Muzeum Zamkowego w Malborku.