Aktualności

06.06.2018 – Wizyta 9BBKPanc. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie.

W środę 6 czerwca 2018 odbyło się spotkanie grupy oficerów i podoficerów z 9BBKPanc. na czele z dowódcą płk. Dariuszem Kosowskim ze Starostą Powiatu Kwidzyńskiego Jerzym Godzikiem oraz Pełnomocnikiem Starosty Kwidzyńskiego ds. Wydział Komunikacji, Bezpieczeństwa Obywateli i Zarządzania Kryzysowego Panem Bogdanem Dubikiem. Tematem spotkania było omówienie zasad działania Powiatowej Formacji Ratownictwa Technicznego w Kwidzynie.