Aktualności

03.05.2018 – Kwidzyńskie obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kwidzyńskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przebiegły w sposób wyjątkowo godny i doniosły. Szczególną w tym zasługę miał udział w uroczystości Kompanii Honorowej 9. Baraniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej pod dowództwem ppor. Rafała Gałęzewskiego. Obecność kompanii honorowej podniosła rangę tego ważnego dla mieszkańców Kwidzyna wydarzenia.

Chcielibyśmy  bardzo podziękować płk. Dariuszowi Kosowskiemu Dowódcy 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej oraz ppłk Januszowi Okulusowi Dowódcy Batalionu Zmechanizowanego za doskonałe przygotowanie Kompanii Honorowej do udziału w święcie obchodzonym w naszym mieście, oraz doskonałą współpracę Pana pułkownika Janusza Okulusa z naszym stowarzyszeniem.

Zapraszam do Kwidzyna

03